Till senaste kommentaren

Information om allergener och ingredienser på internet

Hej!

Jag har två frågor gällande redovisning av ingredienser och allergener på internet.
 • Vi försäljning av livsmedel till företagskunder på internet - kan man särredovisa allergener på annat ställe förutom i ingrediensförteckningen, t.ex. i en sidotabell?
 • Om man inte säljer livsmedel men har en publik sida på internet där man presenterar mat-information som t.ex. ingredienser och allergier – får man särredovisa allergener separat om man även presenterar en ingrediensförteckning?
Med vänlig hälsning,

Kommentarer

 • Hej,

  Gällande försäljning av färdigförpackade livsmedel till slutkonsument och till storhushåll kan du läsa om Livsmedelsverkets ståndpunkt här:

  Får allergena ingredienser upprepas på annan plats än i ingrediensförteckningen?

  Din första fråga gäller försäljning av livsmedel mellan företag.
  I artikel 8.8 i förordning (EU) nr 1169/2011 står det att
  "Livsmedelsföretagare som till andra livsmedelsföretagare levererar livsmedel som inte är avsedda för slutkonsumenter eller storhushåll ska säkerställa att dessa andra livsmedelsföretagare får tillräcklig information för att vid behov kunna uppfylla sina skyldigheter enligt punkt 2"

  I detta fall står det alltså ingenting om hur informationen ska presenteras, men det är viktigt att mottagande företag får informationen presenterat för sig på ett sådant sätt att de i sin tur kan märka på rätt sätt till slutkonsument eller storhushåll.

  Din andra fråga handlar om marknadsföring av livsmedel. Även då gäller att informationen inte får vara vilseledande, tvetydig eller förvirrande för konsumenten. Det är Konsumentverket som ansvarar för frågor som rör marknadsföring av livsmedel.

  Konsumentverket

  Vänligen,
  Martina
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.