Akrylplast godkänt för livsmedel?

Är Akrylplast/Plexiglas godkänt för livsmedel?

Kommentarer

  • Hej!
    De ämnen som är tillåtna att användas i plast avsett att komma i kontakt med livsmedel finns angivna i bilaga I i förordning (EU) nr 10/2011. Du hittar förordningen här. Det finns inga formella godkännanden för olika typer av plaster utan det är tillverkaren av plasten som måste säkerställa att kraven i lagstiftningen uppfylls.

    Vänliga hälsningar
    Agneta
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.