Till senaste kommentaren

Vilket värde gäller för fluorid i dricksvatten?

På er hemsida finns information om gränsvärdet för fluorid i dricksvatten. Denna sida anger i två olika stycken helt olika siffror. Vilken siffra är det som gäller?

"Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten bedöms vattnet som otjänligt vid fluoridhalt 1,5 mg/l.

Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning bedöms vattnet som tjänligt med anmärkning vid 1,3 mg/l på grund av risk för tandemaljfläckar (fluoros) samt otjänligt vid fluoridhalt 6,0 mg/l på grund av risk för fluoridlagring i benvävnad (osteofluoros)."
Anton

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.