Till senaste kommentaren

Omfattas vår samfällighet av reglerna om dricksvatten?

Hej!

Jag bor i en samfällighetsförening där vi har eget vatten och avlopp.

Vad jag har förstått så omfattas vår anläggning av dricksvattenreglerna för att vi är många som bor här. Som det är nu så har vi fått reda på att vi har för höga halter av fluorid i vårt dricksvatten, så barn under 2 år bör inte dricka det.

Kan samfällighetsförening be att varje fastighetsägare står för kostnad av filter som man själv sätter i huset eller måste förening stå för den kostnaden för det?
Magnus Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Magnus!

  Om er samfällighet försörjer fler än 50 personer eller producerar mer än 10 kubikmeter per dygn så gäller Dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30). Föreskrifterna gäller också om dricksvattnet från samfälligheten går till en offentlig (exempelvis förskola) eller kommersiell verksamhet (exempelvis café), oavsett hur lite som produceras.

  Producenten ansvarar för kvalitén
  Det är dricksvattenproducenten, samfälligheten, som ansvarar för att det dricksvatten de producerar och distribuerar håller de kvalitetsmått och gränsvärden som lagstiftningen säger. Samfällighetsföreningar och andra typer av vattenföreningar som tillhandahåller dricksvatten utan att ta betalt för det eller där medlemsavgift eller liknande avgift inkluderar tillgång till dricksvatten omfattas till exempel också av föreskrifterna.

  Åtgärder
  Dricksvattenföreskrifterna säger att en producent måste åtgärda problemen, i ert fall fluoridhalten. Lagstiftningen säger dock inte hur det ska åtgärdas. Det är er kontrollmyndighet, det vill säga kommunen som avgör om åtgärden är tillräcklig. Det kan dock inte anses vara en tillräcklig åtgärd att enskilda hushåll ska installera till exempel filter om själva vattnet innehåller höga halter fluorid (som alltså inte beror på enskilda fastighetsinstallationer).

  Med vänlig hälsning

  Faktagranskat december 2019
  Mikaela
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.