Till senaste kommentaren

Vilka krav finns för transport av dricksvatten i nödtankar?

Jag jobbar med rörnät och vattenförsörjning och undrar vad det är för krav på kranbilar? Vi kör tankar med nödvatten i. Finns det något lagkrav på kranbilarna eller hur fungerar det?

Kommentarer

 • Hej Clas!

  Allt vatten som är avsett för dryck, till matlagning och till beredning av livsmedel betraktas som dricksvatten. Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten är ansvarig för dricksvattnet och ska följa kraven i dricksvattenföreskrifterna.

  Dricksvatten som tappas från tankar ska uppfylla kvalitetskraven hos användare (se bilaga 2 till reglerna ovan), oberoende av om tillhandahållandet från tank kan betecknas som det normala försörjningssättet eller som nödvattenförsörjning. Däremot kan omfattningen av den föreskrivna kontrollen i form av normal och utvidgad undersökning skilja (se bilaga 3 avsnitt C II till reglerna).

  Vid exempelvis nödvattenförsörjning kan det finnas behov att transportera dricksvatten i tankar till konsumenterna. Tankar som används för transport av dricksvatten får användas för transport av annat än dricksvatten eller livsmedel (se 2b § punkt 3 reglerna). Det som transporterats tidigare får dock inte kontaminera dricksvattnet. Det bör finnas dokumenterade rutiner för hur rengöring av tankarna ska gå till.

  Om det är olika företag som ansvarar för transporten av dricksvattnet och för tillhandahållandet av dricksvattnet till konsumenterna så ansvarar respektive företag för olika delar i livsmedelslagstiftningen. Transportören av dricksvattnet ansvarar då för att dricksvattnet transporteras på ett säkert sätt och att tankarna är rena. Tillhandahållaren ska se till att kvalitetskraven som hänvisas till ovan är uppfyllda.
  Sandra
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.