Till senaste kommentaren

Vad kan jag göra om jag har egen brunn och det är torka?


Vad ska jag tänka på om jag har egen brunn och det är dåligt med vatten i området?
Livsmedelsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer


 • Ansvar
  Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera dricksvattnets kvalitet. Du bör inte dricka vattnet om det förändras, till exempel om det blir färgat eller om det luktar eller smakar illa.

  Kontakta kommunen
  Det är alltid bra att följa utvecklingen i ditt område. Kontakta din kommun för stöd och information.  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har också information om grundvattennivåerna i landet.  

  Läs mer
  Torka - egen brunn 
  Spara vatten

  Faktagranskad december 2019
  Livsmedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.