Till senaste kommentaren

Vad är en kommersiell eller offentlig verksamhet enligt dricksvattenföreskrifterna?

Vi har en samfällighet med vattenproduktion. Vad är en kommersiell eller offentlig verksamhet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten (omtryck LIVSFS 2017)?
Vi har livsmedelsbutik, catering, frisör, ramverkstad, bygdegård samt it-företag inom vår förening. Vilka verksamheter berörs av den definieringen? Var finns detta definierat i lagstiftningen?
Martin Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.