Till senaste kommentaren

Smitta av coronavirus via hemleveranser av mat

Hur kan viruset inte smitta via till exempel livsmedel som jag beställer hem när man samtidigt kan smittas av att ta i ett dörrhandtag med smittan?

Tänker på om någon sjuk budbilsförare till exempel skulle hosta på matförpackningen och jag sedan tar i det eller ställer det i kylen.
Fredrik Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej
  Risken för att smittas via ytor/föremål/redskap/matförpackningar/livsmedel bedöms vara mycket liten. Det gäller även hemleveranser av matvaror som beställs på internet.

  Många viruspartiklar, hög risk 
  Den viktigaste smittvägen för coronaviruset i den här pandemin är via mikroskopiska droppar från luftvägarna som sprids när en sjuk person på nära håll hostar eller nyser på en annan, frisk person. Då går viruset rakt ner i luftvägarna. En annan smittväg är vid kontakt mellan personer, till exempel om en sjuk person tar någon i hand.

  I båda dessa smittvägar överförs massor av viruspartiklar. Då är risken hög för att smittas.

  Få viruspartiklar, lägre risk
  Coronaviruset skulle möjligen kunna överföras genom så kallad indirekt kontakt via ytor/föremål/redskap/livsmedel som en smittad person tidigare rört vid. Den risken bedöms dock vara mycket liten. Hittills har det inte rapporterats om att någon har blivit sjuk på detta sätt.

  Det beror sannolikt på att viruset vid en så kallad indirekt kontaktsmitta måste överföras i flera led från en sjuk person till en annan frisk person (till exempel hand-föremål-hand-näsa). För varje led minskar antalet viruspartiklar och det minskar då risken för att smittas. När viruset dessutom legat ett tag på en yta, torkar det och förlorar på så sätt också gradvis sin förmåga att smitta, vilket minskar risken ytterligare.

  Det skulle alltså kunna finnas virus på olika föremål, ytor eller oförpackade livsmedel som till exempel grönsaker och frukt. Men de är förhållandevis få jämfört med den mängd virus som finns i utandningsluften, hostningar eller nysningar från en sjuk person. Därför är risken lägre.

  Följ våra vanliga råd om hygien vid tillagning och förvaring
  Smittämnen som till exempel coronavirus, men även bakterier och virus som ger magsjuka, fastnar lätt på händer. Handtvätt med tvål och vatten är därför ett bra sätt att minska risken för spridning av både coronavirus och olika typer av magsjuka.

  Livsmedelsverkets råd om hygien vid matlagning och när du ska äta gäller alltså även nu i coronatider.

  Underlag
  Livsmedelsverkets bedömning om att det inte finns något som tyder på att viruset smittar genom att äta mat grundar sig på ett vetenskapligt underlag som finns publicerad på vår webbplats. Bedömningen delas av flera andra organisationer, bland annat den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och den amerikanska smittskyddsmyndigheten Centers for disease control (CDC).

  Med vänlig hälsning
  .

  Åsa R

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.