Till senaste kommentaren

Skyldighet för en samfällighetförening att lägga ut dricksvattenanalyser på sin hemsida

Hej,
 jag är med i styrelsen i vår samfällighetsförening med cirka 91 fastigheter. Vi har eget vattenverk som producerar ca 30 kubikmeter dricksvatten per dygn.
Inför kommande årsmöte har en motion från en medlem inkommit där hen påstår att vi är skyldiga att lägga ut resultaten från vattenanalyser på föreningens hemsida enligt livsmedelslagen.
Jag har försökt att kontrollera om det stämmer men hittar inget stöd i lagen för det.
Jag ber er om hjälp för att få reda på vad som gäller hoppas på ett snabbt svar.

Kommentarer

 • Hej Bo!

  Nej, ni behöver inte lägga ut information om dricksvattenkvaliteten på er hemsida. Däremot behöver konsumenterna informeras på något sätt om kvaliteten på dricksvattnet.

  Enligt 18 §  Dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30)om dricksvatten ska den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det genom en distributionsanläggning hålla tillräckliga och aktuella uppgifter om kvaliteten på dricksvattnet tillgängliga för konsumenterna.

  I Kontrollwiki finns information om hur Livsmedelsverket bedömer att kravet ska uppfyllas. Där anges att det för samfälligheter kan räcka att man sätter upp analysrapporter på anslagstavlor och att dricksvattenkvaliteten kommenteras i exempelvis årsberättelser.

  Kvalitetsgranskat december 2019
  Sandra
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.