Till senaste kommentaren

Salmonellaintyg för kött från Rumänien

Hej,

Vi funderar på att börja med att importera kött från Rumänien som kräver ett salmonella intyg.  Jag har försökt att hitta information om hur intyget bör levereras men inte hittat detta på er hemsida. Det jag undrar är om det fungerar att salmonella provet skickas per e-mail efter att sändning har lämnat Rumänien men innan den anländer Sverige och vårt lager.  Detta eftersom det inom Rumänien tar några dagar att hantera provet och ge ett svar.

Med vänliga hälsningar

Kommentarer

 • Hej Khaled,

  I frågor och svar om tillämpning av förordning (EG) nr 1688/2005 om salmonellagarantier vid införsel av kött, finns denna fråga besvarad:

  I handelsdokumentet står det att sändningen ska åtföljas av negativa labbresultat. Det förekommer dock att avsändarföretaget skriver under handelsintyget och sedan mailar provsvaren så att dessa finns till hands när leveransen kommer fram till mottagaren. Uppfyller detta förfarande lagstiftningens krav? 

  Enligt förordning (EG) 1688/2005 ska det underskrivna handelsdokumentet medfölja transporten i original. Handelsdokumentet ska i sin tur åtföljas av labbintyg/analysresultat. Att labbintyget/analysresultaten finns tillgängliga tillsammans med handelsdokumentet när sändningen ankommer till mottagaren räcker således för att uppfylla kraven i förordningen. Labbintyget/analysresultaten kan faxas/mailas över förutsatt att man av laboratorieintyget kan styrka sambandet mellan analyserna och handelsdokumentet/sändningen. Analysresultaten måste dock varit klara (se datum på analysintyg) innan handelsdokumentet undertecknades. I annat fall vet ju inte den som undertecknar handelsdokumentet att analyserna är negativa och kan därmed inte skriva under handelsdokumentet.

  Med vänliga hälsningar,
  Sara
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.