Mikroplast i mat och dryck?

Hur mycket plast, mikroplast finns det i maten vi äter och vattnet vi dricker? Hur farligt är det att få i sig mikroplast?

Livsmedelsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer


 • Livsmedelsverket bedömer att man inte kan påstå att mikroplaster utgör en hälsorisk för människor, mot bakgrund av dagens kunskapsläge.

  Livsmedelsverket arbetar med frågan
  Frågor om mikroplast i livsmedel och vatten ur både hälso- och miljösynpunkt är mycket aktuella och Livsmedelsverket följer utvecklingen noga. Tyvärr är kunskapsläget idag litet, men arbete pågår både på forsknings- och myndighetsnivå, såväl i Sverige som utomlands.

   På vår webbsida om Mikroplast sammanfattas kunskapsläget i korthet. Med de fåtal undersökningar som gjorts hittills drar vi slutsatsen att förekomsten av mikroplast i livsmedel och dricksvatten i Sverige är mycket lågt.

  Vi vet att det finns mikroplaster i vattnet i våra svenska sjöar men, enligt de undersökningar som genomförts, är det mycket lägre halter än det man uppmätt i dricksvattnet i USA och i Europa. I obehandlat sjövatten från Mälaren är det ungefär en hundradel av genomsnittet för Europas dricksvatten enligt en undersökning.

  Uppdrag från regeringen
  Livsmedelsverket arbetar med ett uppdrag från regeringen . I regleringsbrevet beskrivs uppdraget:

  Sammanställa kunskap om hälsorisker med mikropartiklar respektive nanomaterial av plast i dricksvatten, kartlägga förekomsten av sådan föroreningar i dricksvatten i Sverige samt, vid behov,förslå åtgärder för att minska exponeringen. Uppdraget ska redovisas senast den15 december 2019. 

  Rapporter från Naturvårdsverket och Efsa
  I juni förra året rapporterade Naturvårdsverket ett uppdrag till regeringen om mikroplaster – källor och förslag tillåtgärder. På Naturvårdsverket webb finns rapporten att läsa.

  Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, har publicerat ett utlåtande omförekomsten av mikroplast och nanoplast i livsmedel med särskilt fokus på skaldjur. Här är en länk till den.

  Ingela
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.