Till senaste kommentaren

Hur snabbt måste otjänligt dricksvatten åtgärdas?

När det finns en stark misstanke om att ens dricksvatten är förorenat med mikroorganismer, pga diarré och gula avlagringar, och man anmält detta till fastighetsägaren. Hur lång tid är rimlig innan denna vidtar någon åtgärd, såsom provtagning av vatten?

Kommentarer

 • Hej Eva!

  Om du upplever problem med ditt dricksvatten som fastighetsägaren inte bemöter på något sätt så kan du alltid ta kontakt med miljökontoret (eller motsvarande) i din kommun. De har möjlighet att utreda och ställa eventuella krav mot fastighetsägaren eller den som producerar dricksvattnet.

  Kommunalt dricksvatten
  Om du har kommunalt dricksvatten så är det inte fastighetsägaren i första hand som ansvarar för att ta prover, utreda och åtgärda, utan det är kommunens vatten- och avloppsavdelning. Om du inte har kontaktat dem innan så rekommenderar jag att du gör det.

  Kvalitetsgranskad december 2019
  Sandra
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.