Till senaste kommentaren

Finns det risker med nitrat i färsk bladspenat?

Hej!
Finns någon övre gräns för dagligt intag av färsk bladspenat (och andra nitratrika bladgrönsaker)? Färsk bladspenat kan b la  ingå i gröna smoothies och juicer i relativt stor mängd.
Med vänlig hälsning

Kommentarer

 • Hej!

  Det finns en hälsomässigt baserad övre gräns för intag av nitrat, som gäller för alla konsumenter, undantaget små barn. Detta ADI-värde (acceptabelt dagligt intag) är 3,7 mg nitrat/kg kroppsvikt och dag. ADI motsvarar den högsta mängd av en substans som en konsument kan få i sig dagligen under hela sin livstid utan hälsorisk.

  Om man äter varierat och inte överdriver intaget av bladgrönsaker som spenat så överskrider man vanligtvis inte ADI för nitrat.

  Vårt bästa råd - ät varierat
  Ett av Livsmedelsverkets viktigaste kostråd är just att äta varierat, och det gäller även vilka grönsaker vi konsumerar. Då får man i sig den näring man behöver och minskar samtidigt risken för att få i sig för mycket av olika skadliga ämnen. Du nämner smoothies, och om bladgrönsaker används för dessa och man har ett regelbundet intag av gröna smoothies kan nitratintag riskera att hamna över ADI. Detta innebär inte direkt hälsoeffekter, men minskar säkerhetsmarginalen.

  Förordning med gränsvärden för olika livsmedel
  Det finns gränsvärden inom EU för hur mycket nitrat som får finnas i olika livsmedel. De finns i förordningen1881/2006, ”fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel”. För färsk spenat gäller 3 500 mg nitrat per kilo.

  Mer att läsa
  Om du vill ha mer bakgrundsfakta kan du läsa i vår vetenskapliga rapport om råd för barn 0-5 år. Där finns ett avsnitt om nitrat och nitrit, som även, till en del, tar upp vad som gäller vuxna. På vår webb finns också en sidan om Nitrat, nitrit och nitrosaminer.
  Ingela
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.