Natriumnitrit E250 till barn?

Hej! Har en son på 8 månader som börjat äta smakprover och han verkar gilla falukorv. Den innehåller konserveringsmedel E250 (natriumnitrit). Vi har läst Livsmedelsverkets råd om nitrat/nitrit, bör man vara försiktig med charkprodukter till småbarn? Eller gäller rådet att begränsa intaget enbart bladgrönsaker?
Nils

Kommentarer

 • Hej,
  tack för din fråga.

  Man bör vara försiktig med charkprodukter till små barn på grund av att de innehåller mycket salt. Konserveringsmedlet utgör inte något problem i sammanhanget.

  Du kan läsa mer om mat att undvika när det gäller spädbarn. Det finns en särskild rubrik gällande salt.

  Välkommen igen om du har fler frågor.
  Ingela
  (Uppdaterad )
 • Jag skulle gärna se en motivering bakom påståendet att E250 inte ”utgör något problem i sammanhanget”. Andra länder (Finland för att ta ett exempel) rekommenderar att man, med anledning av E250, inte ger charkprodukter alls till barn under 1 år, och endast mycket sparsamt till barn i skolåldern. Hur kommer det sig att Sverige ser nitrit i charkprodukter som helt oproblematiskt?
  Maria
 • Hej,
  tack för din fråga.

  Detta är något som vi gått igenom noga. Vi har en rapport som ger en gedigen bakgrund och information: Nitrat och nitrit i livsmedel.
  Rapporten finns länkad från vår sida: Nitrat, nitrit och nitrosaminer.

  Det är många aspekter att ta hänsyn till när man gör bedömningar av frågor om tillsatser av nitrat och nitrit. Man behöver även ta hänsyn till det naturliga innehållet av dessa ämnen i olika livsmedel och göra en bedömning av helheten.

  Våra bedömningar mynnar ut i råd till konsumenten. Råden som gäller just nitrat, nitrit och nitrosaminer finns på ovanstående webbsida. Det är råd som också finns i våra nordiska länder.

  När det gäller spädbarn har vi ytterligare råd som rör charkprodukter. Dem hittar du på vår sida med kostråd för spädbarn.  Rådet innebär att man bör vara försiktig med att ge charkprodukter till barn eftersom de innehåller mycket salt.

  Vänliga hälsningar

  Ingela
 • Jag hänger inte med. I rapporten som det länkas till ovan står det i en rapport från World Cancer Research Fund (2007) att det anses föreligga ett säkerställt samband mellan konsumtion av processat, och även rött kött, och vissa cancerformer, i första hand tjock- och ändtarmscancer. Definitionen av olika sorters processat kött är dock oklar. Det kan vara flera andra faktorer, än nitrit, i processat kött som ökar risken för cancer. Men man ska avstå pga saltet?
  Tomas
 • Hej och tack för din fråga.

  Små barn, spädbarn, är känsliga för salt eftersom deras njurar inte är helt utvecklade i den åldern. Så för dem är det saltet man i första hand ska vara observant på.

  Men för äldre barn och vuxna behöver man ta fasta på att hålla nere konsumtionen av rött kött och chark, precis som du är inne på. Jag tror att det blir tydligt om man också läser våra råd om Kött och chark här.

  Återkom gärna om något fortfarande är oklart.

  Vänliga hälsningar
  Ingela

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.