Till senaste kommentaren

Är det farligt att äta mögligt bröd?

Precis när min dotter på 4 år hade ätit två skivor vitt bröd upptäckte vi att de andra skivorna i påsen hade mögelfäckar på sig (trots innan bäst före-datum). Är nu mycket orolig för att detta kan ha skadat henne. Hur farligt är det med aflatoxiner som finns i mögel och hur mycket måste man få i sig för att det ska bli farligt?

(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej,

  mögelfläcken i ditt bröd skulle kunna ha orsakat att det finns mögelgift i brödet, men det behöver inte vara så. Visst kan vissa mögelsvampar bilda mögelgifter, men det gäller inte alla och det sker inte heller i alla lägen. Det går tyvärr inte att avgöra enbart utifrån mögelfläckens utseende.

  Ät inte bröd som möglat
  När det gäller mat som har spontanmöglat i hemmet, så kan man inte heller generellt knyta vissa mögelsvampar eller mögelgifter till specifika produkter. I köket finns det svampsporer från många olika miljöer och ursprung som kan infektera och tillväxa i maten. För att inte utsätta sig för onödig exponering av mögelgifter, bör man därför av försiktighetsskäl undvika att äta bröd som möglat.

  Hur du undviker mögliga livsmedel
  Livsmedelsverket har råd om hur du undviker att maten möglar och vad du kan göra med vissa livsmedel om de redan möglat: Mögliga livsmedel.

  Mögelsvampar och mögelgifter
  Det finns många olika sorters mögelgifter och de kan ge upphov till olika negativa hälsoeffekter hos människor. Dessa kan vara både akuta, som t.ex. magsjuka, och sådana som uppstår efter längre tid, t.ex. njurskador. I Sverige är det mycket ovanligt att maten innehåller så höga halter mögelgifter att vi blir akut sjuka. För att långvariga effekter av mögelgifter ska uppstå krävs att man exponeras för mögelgifter i något lägre halter under lång tid, det vill säga under flera år. Därför är risken liten att ett par brödskivor från ett mögligt bröd vid ett enstaka tillfälle ska ha skadat din dotter.

  Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats om mögelsvampar och om mögelgifter.


  Med vänlig hälsning,

  Åsa R
  (Uppdaterad )
 • Bör man slänga hela påsen med t ex små runda polakakor om enstaka skivor uppvisar mögel?
  J
 • Hej och tack för din fråga!

  Ja, bröd som möglat, oavsett om det är ett helt bröd eller i skivor, rekommenderas att kastas. Detta på grund av risken att mögelgifter kan ha spridits i hela brödet/alla brödskivor. Detta eftersom mögelsvampen har tunna trådar, hyfer, som lätt kan växa in i det porösa brödet. Brödskivorna ligger så pass nära varandra så att mögelsvampen kan ha spridit sig till flera skivor.

  Med vänlig hälsning
  Catarina

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.