Maxdos av D-vitamin?

Jag läser här att rek dos D-vitamin är 10-20 ug/dag. Men hittar inte nånstans vad maxdos är. Life-butiken säljer ju kapslar på 100 ug/st o rek att man tar en kapsel varje dag.  Dom svarar att rek dos, RDI osv är minimum av vad man ska få i sig av D-vitaminet. Och att nya rön visar att man behöver mycket mer D-vitamin än rek dos.  Jag har svårt att förstå, läsa eller tolka att er text om D-vitamin gäller att det är mini-dos!!??   Är det så??

Kommentarer

 • Hej Bitte!
  Det är många olika begrepp som används, förstår att det blir otydligt. För märkning finns det speciella regler.

  På vår webb har vi en sida som tar upp de olika begreppen, genomsnittsbehov, rekommenderat intag, tillräckligt intag, lägsta intag, övre gräns för intag och referensvärden vid märkning (DRI).

  Så här skriver vi om DRI

  För märkningsändamål gäller speciella referensvärden för vitaminer och mineraler, "dagligt referensintag, DRI". Dessa är fastställda av EU och ska användas som referensvärden när det finns en näringsdeklaration på förpackningen. DRI baseras på en sammanvägning av referensvärden för vuxna enligt olika expertrapporter. DRI för vitamin D är 5 ug/dag.
  Läs mer på sidan Referensvärden i NNR 2012 

  På vår sida om  D-vitamin, kan du läsa om att maxdosen för vitamin D är 100 ug/dag.  

  Referensvärden enligt nordiska näringsrekommendationer, NNR 2012 för vitamin D:
  Lägsta intag (LI): 2,5 µg/dag
  Genomsnittsbehov (AR): 7,5 µg/dag
  Rekommenderat intag (RI): 10 µg/dag 2-74 år, 20 µg/dag >74 år.
  Övre gräns för intag (UL): 100 µg/dag

  Välkommen igen om du har ytterligare frågor.
  Elisabet
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.