Till senaste kommentaren

Måste jag skölja frukt och grönsaker på grund av coronaviruset?

Hej!

Jag vill gärna veta hur man ska tänka kring sköljning av frukt och grönt nu när alla talar om smitta av Coronavirus. Om en person som bär på smitta tar på frukten och den sen bara sköljs i vatten, har smittan verkligen försvunnit då?
Livsmedelsverket

Kommentarer

 • Hej!

  Jag förstår din tanke, men coronaviruset smittar främst mellan människor. Hittills finns inget som tyder på att coronaviruset smittar genom att äta mat eller att dricka vatten. Därför behöver du inte skölja frukten extra noga på grund av coronaviruset.

  Smittar via inandning
  Coronaviruset har specialiserat sig för att fästa på särskilda celler i människans luftvägar. Det smittar därför främst genom inandning av finfördelade droppar (aerosoler) eller genom att droppar från en smittad person kommer i kontakt med luftvägarnas slemhinnor.

  Även om coronaviruset kan finnas i tarmen hos sjuka personer verkar viruset inte orsaka sjukdom via magtarmkanalen. Det låga pH-värdet i magsäcken bidrar till att viruset förstörs.
   
  Inga fall genom indirekt kontaktsmitta
  Risken för att bli smittad med coronavirus när man tar på eller äter frukt och grönt bedöms vara mycket liten. Det har inte rapporterats att någon har smittats med coronaviruset genom att ta på ytor eller föremål där viruset finns.

  För att ytor och föremål av olika slag som till exempel frukt och grönt ska kunna överföra coronavirus måste först en sjuk person hosta eller nysa på frukt och grönt och en frisk person kort tid därefter ta på dem och på så vis få små droppar saliv eller snor på händerna. Om den friska personen sedan tar med handen mot mun, näsa eller ögon utan att ha tvättat händerna skulle hen kunna bli smittad. Mängden virus som överförs via föremål eller ytor (indirekt kontaktsmitta) är dock få jämfört med den mängd virus som finns i utandningsluften, hostningar eller nysningar från en sjuk person. Vid indirekt kontaktsmitta måste viruset överföras i flera led från en sjuk person till en annan frisk person (till exempel hand-föremål-hand-näsa). För varje led minskar antalet virus och det minskar risken för att infekteras. När viruset legat ett tag på en yta, förlorar det gradvis sin förmåga att smitta.

  Följ våra vanliga råd om hygien vid tillagning och förvaring
  God handhygien minskar risken ytterligare. Livsmedelsverkets vanliga råd om hygien när man lagar och hanterar mat är tillräckliga och gäller även nu i under pandemin. Handtvätt med tvål och vatten är vårt bästa försvar mot spridning av både coronavirus och olika typer av magsjuka.

  Jag bifogar länken till Livsmedelsverkets vetenskapliga underlag som bedömningen grundar sig på.

  Här är också en länk till vår allmänna sida om coronaviruset.
  Livsmedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.