Lösviktsgodis och corona

Jag undrar om jag kan smittas av coronaviruset om jag äter lösgodis?
Livsmedelsverket

Kommentarer

 • Hej!
  Coronavirus smittar främst från sjuka personer via små mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna. Det finns inget som tyder på att du smittas om du äter lösgodis med viruset på. Viruset måste ner i luftvägarna för att orsaka sjukdom och inte ner i magtarmkanalen. Coronaviruset klarar inte magsäckens sura miljö.

  Låg risk för indirekt kontaktsmitta 
  Risken för att bli smittad med coronavirus genom så kallad indirekt kontaktsmitta som när man rör vid ytor eller redskap som till exempel plastskopor och slevar bedöms vara mycket liten. Det har inte rapporterats att någon har smittats med det nya coronaviruset genom ta på ytor eller föremål där droppar med viruset finns, så kallad indirekt kontaktsmitta.

  För att ytor och föremål som till exempel plastskopor och slevar ska kunna överföra coronavirus måste först en sjuk person hosta eller nysa på ett föremål och en frisk person direkt därefter ta på samma föremål och på så vis få virus på händerna. Om den friska personen sedan tar med handen mot ögon, näsa eller mun utan att ha tvättat händerna skulle hen kunna bli smittad.

  Mängden virus som överförs via föremål eller ytor är dock få jämfört med den mängd virus som finns i utandningsluften, hostningar eller nysningar från en sjuk person. Vid indirekt kontaktsmitta måste viruset överföras i flera led från en sjuk person till en annan frisk person (till exempel hand-föremål-hand-näsa/mun/ögon). För varje led minskar antalet virus och det minskar risken för att infekteras. När viruset legat ett tag på en yta, torkar det och förlorar gradvis sin förmåga att smitta. Med god handhygien minskar risken ytterligare.

  Undvik att bli smittad
  Bästa sätten att hålla sig fri från smitta är att undvika nära kontakter med sjuka människor, att tvätta händerna ofta med tvål och vatten samt att undvika att röra vid ansiktet (ögon, näsa, mun).

  På Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa mer om coronavirus och livsmedel. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns uppdaterad information om utbrottet och allmänna rekommendationer om hur du undviker att bli smittad.

  Livsmedelsverket
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.