Till senaste kommentaren

Livsmedelsförsörjning vid kris - vems ansvar?

Vilket ansvar har Livsmedelsverket om det blir en livsmedelskris i landet?
Livsmedelsverket

Kommentarer

 • Livsmedelsverket är sedan 1 oktober 2022 både en beredskapsmyndighet och sektorsansvarig myndighet med ansvar att stödja och samordna beredskapsarbetet inom livsmedel och dricksvattenförsörjning.

  Beredskapsmyndighet
  Livsmedelsverket fick 2010 genom ett tillägg i sin instruktion ansvara för nationell samordning av beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i ledet efter primärproduktionen, i kortvariga kriser.

  Sverige ska åter ha ett totalförsvar och som ska kunna hantera en säkerhetspolitisk kris under minst tre månader. Bland annat innebär detta att en ny livsmedelsberedskap behöver byggas upp Totalförsvaret 2021 - 2025 (regeringen.se) . Ett led i denna uppbyggnad är regeringsuppdrag som Livsmedelsverket fått tillsammans med Jordbruksverket och SVA. Hur uppdragen genomförs beskrivs i en gemensam arbetsplan Förslag till arbetsplan (livsmedelsverket.se).


  Sektorsansvarig myndighet
  Sektorsansvaret innebär att Livsmedelsverket ska driva på arbetet inom sin beredskapssektor, stödja andra beredskaps­myndigheter och verka för att samordning sker med andra aktörer inom hela livsmedelssektorn, inklusive primärproduktionen som uppfödning av köttdjur och spannmålsodling.

  Även avlopps- och avfallsfrågor ska ingå i sektorn och därför kopplas Naturvårdsverket och länsstyrelserna in i arbetet. Att avloppshanteringen fungerar bra har stor betydelse för livsmedels- och dricksvattenförsörjningen, inte minst ur smittskyddssynpunkt. Dricksvatten och avlopp berör också till stor del samma aktörer.
  Livsmedelsverket ska samordna livsmedelssektorns beredskapsarbete
  Livsmedelsverket

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.