Till senaste kommentaren

Livsmedelsförsörjning vid kris - är det Livsmedelsverkets ansvar?

Vilket ansvar har Livsmedelsverket om det blir en livsmedelskris i landet?
Livsmedelsverket

Kommentarer

 • Hej!

  Livsmedelsverket fick 2010 genom ett tillägg i sin instruktion ansvara för nationell samordning av beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i ledet efter primärproduktionen, i kortvariga kriser.

  Sverige ska åter ha ett totalförsvar och som ska kunna hantera en säkerhetspolitisk kris under minst tre månader. Bland annat innebär detta att en ny livsmedelsberedskap behöver byggas upp Totalförsvaret 2021 - 2025 (regeringen.se) . Ett led i denna uppbyggnad är regeringsuppdrag som Livsmedelsverket fått tillsammans med Jordbruksverket och SVA. Hur uppdragen genomförs beskrivs i en gemensam arbetsplan Förslag till arbetsplan (livsmedelsverket.se).

  Bygga på Sveriges egna förmåga
  Den nya livsmedelsberedskapen ska bland annat bygga på Sveriges egen förmåga att producera livsmedel, en ökad robusthet hos livsmedelskedjans aktörer att motstå störningar, samt kompletterande åtgärder som till exempel lagring av insatsvaror/livsmedel.

  Hemberedskap
  Om det händer något är det viktigt att individer tar eget ansvar. En hemberedskap där det bland annat finns mat för en veckas behov, är en viktig förutsättning och medför att samhället initialt kan koncentrera sig på de som inte kan försörja sig själva med livsmedel.

  Mer information finns samlad på sidan om Krisberedskap och civilt försvar.

  Välkommen igen!
  Livsmedelsverket
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.