Läkarintyg vid specialkost?

Har förskolan/skolan rätt att kräva läkarintyg för att barn ska få specialkost som till exempel laktosfri/laktosreducerad kost?
Livsmedelsverket (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej!

  Enligt Skolverket finns det i skolbestämmelserna inget stöd för att kräva intyg för att få specialkost. Huvudmannen har dock ansvar att maten som serveras är säker. Det krävs rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas, samt hur det ska dokumenteras (Livsmedelslagstiftningen). Ur ett sådant säkerhetsperspektiv kan det finnas skäl att ta in ett utlåtande/intyg som anger mer exakt vilken typ av kost som ska serveras. För att detta ska fungera väl krävs en förtroendefull samverkan mellan vårdnadshavare/elev och skola.

  Förskolan
  I Livsmedelsverkets dokument "Nationella riktlinjer för måltider i förskolan" finns på sidan 38 följande att läsa:
  Det är viktigt att barn med allergi eller överkänslighet har fått en korrekt diagnos så att rätt livsmedel undviks. Förskolan måste inte begära in läkarintyg för samtliga specialkoster, men det kan vara ett sätt att avgöra om specialkosten är medicinskt befogad.
  Här finns Nationella riktlinjer för måltider i förskolan.
  Och här finns Nationella riktlinjer för måltider i skolan, se särskilt sidan 42 om specialkoster och intyg.

  Viktigt med korrekt diagnos
  Eftersom det är mycket sällsynt med laktosintolerans hos små barn väljer en del kommuner/skolor att begära intyg från vårdpersonal/läkare, främst i syfte att barnens besvär ska utredas för att säkerställa att inte någon annan åkomma/sjukdom ligger bakom symptomen. Det handlar ofta också om resursfördelning, att man vill säkerställa att man lägger resurserna för att tillaga specialkost till de som verkligen behöver det.

  Här kan du läsa mer om laktosintolerans.

  Välkommen om du har frågor om detta.
  Livsmedelsverket
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.