Till senaste kommentaren

Krav på undersökning av total alfa- respektive betaaktivitet och radon i dricksvatten?

Vilka regler gäller för undersökning av dricksvatten avseende total alfaaktivitet, total betaaktivitet och radon, då råvattentäkten är av typen inducerad infiltration? Finns det ett krav att dessa parametrar ska tas på råvattnet, utgående vatten och hos användaren?

Håkan Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.