Till senaste kommentaren

Märkning med konsumentkontakt på importerad mat

Måste man ha konsumentkontakt för importerade varor?

Kommentarer

 • Hej!
  Tack för din fråga.
  Ja, uppgift om konsumentkontakt är obligatorisk för alla färdigförpackade livsmedel.
  Se artikel 9 h informationsförordningen (EU) nr 1169/2011.
  Läs gärna om kontaktuppgift i vår broschyr Märkning av färdigförpackade livsmedel.
  Anna
 • Hej !

  Vi kommer att sälja livsmedelsvaran tillverkad i EU ( Tjeckien)
  1. Räknas det som import ?
  2. Avseende märkning : Det kommer att stå på förpakningen detaljerad namn och alla adressuppgifter av producenten. Ett svensk företag (AB) kommer att köpa varan och sälja vidare till kunder i Sverige. För konsumentkontakt kommer det att synas tydlig: Svensk företagets namn, telefon, e-mail. Får man slipa skriva adressen på förpacknigen ? Om det behövs hittar man adressen i företagsregister.

  Med vänliga hälsningar
  Boris
  Boris
 • Hej Boris!

  Tack för din följdfråga.

  1. Livsmedel som köps in från Tjeckien klassas inte som import utan som införsel eftersom Tjeckien liksom Sverige är medlemmar i EU.

  2. Lagstiftningen som styr livsmedelsinformation säger att det är det livsmedelsföretag som ansvarar för livsmedelsinformationen som ska anges som kontaktuppgift. Den livsmedelsföretagare som är ansvarig för livsmedelsinformationen ska vara den företagare i vars namn eller firmanamn livsmedlet saluförs för livsmedel som tillverkas inom EU. Om produkten säljs i det svenska företagets namn så är det de kontaktuppgifterna som ska anges.

  Läs gärna mer om kontaktuppgifter på vår fördjupande webblats - Kontrollwiki. Där framgår vilka uppgifter som måste ingå i kontaktuppgifterna vid försäljning i Sverige.

  Hoppas du fick svar på din fråga.

  Med vänliga hälsningar,
  Martina
 • Hej Martina,  

  Du skrev 21 Jan
  " Den livsmedelsföretagare som är ansvarig för livsmedelsinformationen ska vara den företagare i vars namn eller firmanamn livsmedlet saluförs för livsmedel som tillverkas inom EU. Om produkten säljs i det svenska företagets namn så är det de kontaktuppgifterna som ska anges."

  Vi importerar kosttillskott som förpackas i Frankrike och skall flytta förpackningen till Belgien. Samma förutsättningar beträffande kontroll ,märkning och ansvar av svenskt företag.
  Finns det något särskilt att beakta eller kan vi bara byta "fabrik" inom EU.
  Med vänliga hälsningar

  Ragnar
 • Hej Ragnar!

  Tack för din fråga. Om det är samma livsmedelsföretag som ansvarar för livsmedelsinformationen så behöver kontaktuppgiften inte bytas ut så länge den fortsatt är en aktuell kontaktväg för konsumenten.

  Vänligen,
  Martina

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.