Till senaste kommentaren

Märkning med konsumentkontakt på importerad mat

Måste man ha uppgift om konsumentkontakt med i märkningen på förpackningen när det gäller importerade varor?

Kommentarer

 • Hej!
  Tack för din fråga.
  Ja, uppgift om konsumentkontakt är obligatorisk för alla färdigförpackade livsmedel.
  Se artikel 9 h informationsförordningen (EU) nr 1169/2011.
  Läs gärna om kontaktuppgift i vår broschyr Märkning av färdigförpackade livsmedel.
  Anna
 • Hej !

  Vi kommer att sälja livsmedelsvaran tillverkad i EU ( Tjeckien)
  1. Räknas det som import ?
  2. Avseende märkning : Det kommer att stå på förpakningen detaljerad namn och alla adressuppgifter av producenten. Ett svensk företag (AB) kommer att köpa varan och sälja vidare till kunder i Sverige. För konsumentkontakt kommer det att synas tydlig: Svensk företagets namn, telefon, e-mail. Får man slipa skriva adressen på förpacknigen ? Om det behövs hittar man adressen i företagsregister.

  Med vänliga hälsningar
  Boris
 • Hej Boris!

  Tack för din följdfråga.

  1. Livsmedel som köps in från Tjeckien klassas inte som import utan som införsel eftersom Tjeckien liksom Sverige är ett EU-land.

  2. Lagstiftningen som styr livsmedelsinformation säger att det är det livsmedelsföretag som ansvarar för livsmedelsinformationen som ska anges som kontaktuppgift. Den livsmedelsföretagare som är ansvarig för livsmedelsinformationen ska vara den företagare i vars namn eller firmanamn livsmedlet saluförs för livsmedel som tillverkas inom EU. Om produkten säljs i det svenska företagets namn så är det de kontaktuppgifterna som ska anges.

  Läs gärna mer om kontaktuppgifter på vår webblats med fördjupad information - Kontrollwiki. Där framgår vilka uppgifter som måste ingå i kontaktuppgifterna vid försäljning i Sverige.

  Hoppas du fick svar på din fråga.

  Med vänliga hälsningar,
  Martina
 • Hej Martina,  

  Du skrev 21 Jan
  " Den livsmedelsföretagare som är ansvarig för livsmedelsinformationen ska vara den företagare i vars namn eller firmanamn livsmedlet saluförs för livsmedel som tillverkas inom EU. Om produkten säljs i det svenska företagets namn så är det de kontaktuppgifterna som ska anges."

  Vi importerar kosttillskott som förpackas i Frankrike och skall flytta förpackningen till Belgien. Samma förutsättningar beträffande kontroll ,märkning och ansvar av svenskt företag.
  Finns det något särskilt att beakta eller kan vi bara byta "fabrik" inom EU.
  Med vänliga hälsningar

 • Hej Ragnar!

  Tack för din fråga. Om det är samma livsmedelsföretag som ansvarar för livsmedelsinformationen så behöver kontaktuppgiften inte bytas ut så länge den fortsatt är en aktuell kontaktväg för konsumenten.

  Vänligen,
  Martina
 • Vi ska producera råvara till olivolja i Spanien där ska oljan tillverkas och förpackas för vidare transport till Sverige.

  Företaget som ska göra detta finns i Spanien (svenska ägare) och de ska tillverka oljan samt förpacka hos ett annat spanskt företag som är godkänd för detta. Det finns inget företag i Sverige, hur löser vi kontakten? Kan jag som bor i Sverige stå som person som konsumentkontakt?
 • Hej Mirna!

  Tack för din följdfråga. Den livsmedelsföretagare som är ansvarig för livsmedelsinformationen ska vara den företagare i vars namn eller firmanamn livsmedlet saluförs när livsmedel tillverkas inom EU. Ur din fråga läser jag att produkten tillverkas i Spanien (inom EU). Det behöver alltså inte vara svenska kontaktuppgifter utan kan vara kontaktuppgifter till det spanska företaget.

  Vänligen,
  Martina
 • Hej,

  Är Turkiet från EU godkända anläggningar ?
  ziad
 • Hej Ziad!

  Jag tolkar din fråga som att du undrar om en kontaktuppgift till Turkiet är tillräckligt i livsmedelsinformationen. Det är det inte eftersom Turkiet inte är ett EU-land. Kontaktuppgiften ska då gå till det företag som importerar livsmedlet till EU.

  Vänligen,
  Martina
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.