Historik om märkning av hushållsplast

När började man märka hushållsplast med siffrorna i triangel, och när kom glas/gaffelsymbolen i bruk?
Känner ni till hur man kan identifiera gamla plastprodukter, t.ex. om man köper gamla plastartiklar på loppis, och den inte har ovanstående typ av märkning?
Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej,
  Återvinningssymboler, till exempel en triangel med siffra inuti, anger huvudplasten i produkten. Denna typ av symboler har sitt ursprung i EUs förpackningsdirektiv och om förpackningsavfall. Märkningen är frivillig och är inte en del av livsmedelslagstiftningen eller har med Livsmedelsverkets ansvar att göra. Dessa symboler har heller inget med säkerhet hos materialet att göra. Vill du veta mer om dessa symboler så är Naturvårdsverket rätt myndighet att kontakta.

  Glas gaffel-symbolen däremot är kopplad till livsmedelssäkerhet. Symbolen finns numera i förordning 1935/2004 men har tidigare funnits i EU-direktiv med start 1980. Märkningen är ett sätt att framhålla att ett material är säkert att använda i kontakt med livsmedel. Enligt nu gällande regelverk så ska det vara tydligt om en produkt är avsedd att komma i kontakt med livsmedel vilket kan klargöras genom att den märks med orden ”för kontakt med livsmedel” eller en specifik uppgift om användningsområde, såsom kaffebryggare, vinflaska, soppsked eller symbolen ”glas gaffel”.
  Beroende på vad produkten ska användas till kan det finnas behov av särskilda anvisningar som konsumenten behöver känna till för att användningen skall ske på ett säkert och lämpligt sätt. Det ska också finnas namn till ansvarigt företag och dennes adress.
  Uppgifterna ovan ska finnas på materialen och produkterna eller på deras förpackning, alternativt på etiketter som är fästade på produkterna eller på en skylt i omedelbar närhet av produkterna. Detta gäller för kontaktmaterial som saluförs i detaljhandeln.
  Produkter som saluförs som antikviteter (dvs upp emot 100 år gamla) omfattas inte av kontaktmateriallagstiftningen.
  Du kan läsa mer om plastprodukter här https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillagning-hygien-forpackningar/forpackningar/plast
  Magdalena
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.