Till senaste kommentaren

Fråga om import av plastartiklar till köket

Hej!

Jag vill börja importera stekspadar i plast och plastskålar från Kina. Finns det regler för hur en sån import ska gå till och hur ska jag göra?


Anna

Kommentarer

 • Hej!

  Ja, det området är reglerat.

  Föranmälan
  Köksartiklar i polyamidplast eller melaminplast med ursprung
  i eller avsänt från Kina eller regionen Hong Kong ska föranmälas till
  gränskontrollen. Föranmälan ska komma in minst 48 timmar innan sändningen kommer till Sverige.

  Vad ska föranmälan innehålla?
  I föranmälan ska du till varje sändning skicka in följande ifyllda blanketter:
  en gemensam handling vid införsel av köksredskap (kallas CHED),
  ett intyg (heter förklaring i förordningen) med uppgifterna som framgår av bilagan till förordning (EU) nr 284/2011 


  Har köksartiklar någon varukod?
  Ta hjälp av Tullverkets funktion Tullsvar på Tullverkets webbplats för hjälp med bedömningen av vilket KN-nummer era plastartiklar ska ha. Enligt förordning 284/2011 har köksartiklar i melamin- eller polyamidplast från Kina och Hong Kong KN-nummer 3924 10 00 11 eller 3924 10 00 19.


  På Livsmedelsverkets webbplats kan ni läsa mer om kontroll av köksredskap från Kina och Hong Kong.
  Livsmedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.