Till senaste kommentaren

Fråga om import av plastartiklar till köket

Hej!

Jag vill börja importera stekspadar i plast och plastskålar från Kina. Finns det regler för hur en sån import ska gå till och hur ska jag göra?


Kommentarer

 • Hej!

  Ja, det området är reglerat.

  Föranmälan
  Köksartiklar i polyamidplast eller melaminplast med ursprung
  i eller avsänt från Kina eller regionen Hong Kong ska föranmälas till
  gränskontrollen. Föranmälan ska komma in minst 48 timmar innan sändningen kommer till Sverige.

  Vad ska föranmälan innehålla?
  I föranmälan ska du till varje sändning skicka in följande ifyllda blanketter:
  en gemensam handling vid införsel av köksredskap (kallas CHED),
  ett intyg (heter förklaring i förordningen) med uppgifterna som framgår av bilagan till förordning (EU) nr 284/2011 


  Har köksartiklar någon varukod?
  Ta hjälp av Tullverkets funktion Tullsvar på Tullverkets webbplats för hjälp med bedömningen av vilket KN-nummer era plastartiklar ska ha. Enligt förordning 284/2011 har köksartiklar i melamin- eller polyamidplast från Kina och Hong Kong KN-nummer 3924 10 00 11 eller 3924 10 00 19.


  På Livsmedelsverkets webbplats kan ni läsa mer om kontroll av köksredskap från Kina och Hong Kong.
  Livsmedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.