Till senaste kommentaren

PFAS i dricksvatten - när kommer nya gränsvärden?

Varför ställer ni inte skarpare krav på mängden pfas i dricksvattnet? Ni vet att de är cancerframkallande.
Liina

Kommentarer

 • Hej!

  Det pågår ett arbete på Livsmedelsverket just nu med att revidera de rekommendationer som idag finns för PFAS i dricksvatten. Gränsvärden för PFAS i dricksvatten kommer från 2023 att gälla för hela EU.

  Nya gränsvärden för PFAS i dricksvatten inom EU
  EU beslutade i december 2020 att införliva gränsvärden för PFAS i ett nytt dricksvattendirektiv. Dessa värden är bindande för alla länder inom EU. Direktivet införs i de nationella dricksvattenföreskrifterna senast den 12 januari 2023.

  Dricksvattendirektivet från EU är ett så kallat minimidirektiv. Det innebär att medlemsstaterna kan välja att införa striktare lagstiftning i sina nationella regler om det finns skäl för detta.

  Livsmedelsverkets arbete
  Livsmedelsverkets målsättning är att införa ett nationellt gränsvärde för PFAS i dricksvatten i samband med att dricksvattendirektivet införs i de nationella dricksvattenföreskrifterna. Gränsvärdet bör vara anpassat efter förhållanden i svenskt dricksvatten och också ta hänsyn till Efsas hälsobaserade riktvärde från 2020 så långt det är möjligt.

  Läs gärna mer om PFAS på Livsmedelsverkets webbplats.

  PFAS - Poly- och perfluorerade alkylsubstanser

  Riskhantering PFAS i dricksvatten och egenfångad fisk
  Sandra

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.