Till senaste kommentaren

Dricka alkohol när man är gravid eller ammar?

Är det okej att dricka alkohol när man är gravid eller ammar? Hur mycket kan man i så fall dricka?


Livsmedelsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  När man är gravid är Livsmedelsverkets råd att helt avstå från alkohol, så snart man tror att man är gravid.
  Alkoholkonsumtion kan leda till missfall och olika typer av skador på fostret och forskningen har inte kunnat slå fast en nivå av alkoholkonsumtion som är riskfri för fostret.

  Inte ens lite - när man är gravid
  Även måttliga mängder alkohol kan skada fostret. Hur känsligt fostret är beror inte bara på mängden alkohol, utan på flera andra faktorer:
  - när under graviditeten kvinnan dricker, eftersom olika skeden i foster-utvecklingen är olika känsliga
  - hur fort alkoholen bryts ner i kroppen kan skilja sig åt mellan olika kvinnor
  - vissa foster kan vara känsligare på grund av en genetisk sårbarhet.
  Det går därför inte att säga att det finns någon säker gräns för konsumtion av alkohol under graviditeten.

  Samma råd i många länder
  Rådet om att avstå från alkohol vid graviditet är vi inte ensamma om, många andra länder kommer till samma slutsats, bland annat alla nordiska länder, Frankrike, Storbritannien och USA.

  Ny genomgång av forskningen pågår
  Livsmedelsverket går för närvarande igenom aktuell forskning inom området låg- och medelhög alkoholkonsumtion vid graviditet och effekter på fostret.

  Lite är okej när man ammar
  Alkohol har inga positiva effekter för amningen, men enligt nuvarande forskning innebär det inga medicinska risker för barnet om mamman dricker måttliga mängder alkohol när hon ammar. Den mängd alkohol som barnet kan få i sig med bröstmjölken är mycket liten.

  Eftersom vi inte vet säkert hur alkohol påverkar barnet vid amning rekommenderar vi att ammande kvinnor bara dricker måttligt med alkohol, det vill säga inte mer än ett par glas vin eller motsvarande, ett par gånger i veckan.

  Varför bara lite?
  Eftersom det är etiskt tveksamt att göra kontrollerade studier kring alkohol, amning och eventuella effekter på det ammade barnet finns det tyvärr inte så mycket forskning på området. De studier som finns har gällt måttlig alkoholkonsumtion vid amning, men det saknas kunskap om hur en större eller mer regelbunden alkoholkonsumtion skulle kunna påverka barnet. Den forskning som finns visar inga medicinska risker för barnet om mamman dricker små mängder alkohol då och då.

  Det finns några studier som visar att barnets utveckling kan påverkas om mamman dricker alkohol och ammar. Alkohol kan också göra att bröstmjölksproduktionen minskar, att barnet dricker mindre mjölk och att barnets sömn blir störd. Det här kompenserar barnet för inom ett dygn, om mamman inte dricker alkohol under den tiden. Men det går alltså inte att säga säkert att alkoholkonsumtion inte spelar någon roll alls. Därför är Livsmedelsverkets råd att kvinnor som ammar dricker måttliga mängder alkohol.

  Viktigt för alla som tar hand om barnet
  Att dricka stora mängder alkohol, så att man blir berusad, kan påverka förmågan att ta hand om ett litet barn. Det gäller självklart alla som tar hand om barnet, inte bara mamman. Och det gäller även om barnet får modersmjölksersättning.

  Den här typen av information har inte Livsmedelsverket ansvar för, utan det är Folkhälsomyndigheten. De har en broschyr för nyblivna föräldrar, "Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig", som handlar om detta.
  Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig, Folkhälsomyndigheten

  Faktagranskad december 2019

  Vänliga hälsningar
  Åsa B
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.