Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Berikning av mjölk med vitamin D

Har två frågor:

 1. Funderar på om det krävs dispens för att öka berikningen av D-vitamin på konventionell mjölk, lätt- (0,5%), mellan- (1,5%) och standardmjölk (3%) till 1,0 µg. Idag berikas lätt och mellanmjölk redan med 0,45 µg. Krävs dispens av SLV för att öka upp till 1,0 µg på dessa sorter?
 2. Funderar på samma sak gällande D-vitamin i ekologisk lätt (0,5%) och mellanmjölk (1,5%). Idag berikas lätt och mellanmjölk redan med 0,45 µg. Krävs dispens av SLV för att öka upp till 1,0 µg på dessa sorter?
Louise Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Louise!

  Enligt  1 a § SLVFS 1983:2 ska konsumtionsmjölk som innehåller högst 1,5 viktprocent fett och som är avsedd för direkt konsumtion innehålla lägst 3,8 och högst 5,0 mikrogram vitamin D per liter. Kravet gäller såväl ekologisk som konventionell konsumtionsmjölk. Om ni vill producera och sälja konsumtionsmjölk som inte uppfyller kravet om innehåll av vitamin D har ni möjlighet att ansöka om dispens hos Livsmedelsverket. Det gör ni genom att skicka en e-post till Livsmedelsverket@slv.se 
  Vi behöver få in uppgifter om vad dispensen gäller och vilka produkter som omfattas av ansökan.

  Observera att nämnda krav inte gäller konsumtionsmjölk som:
  - enbart är avsedd att släppas ut på marknaden utanför landet,
  - primärproducenten levererar direkt till konsumenter vid primärproducentens anläggning,
  - lagligen producerats eller släppts ut på marknaden i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i Turkiet, eller som lagligen producerats i ett annat land som har undertecknat avtalet om Europeiska samarbetsområdet (EES-avtalet).

  Det finns i dagsläget inte några bestämmelser om hur mycket vitamin D konsumtionsmjölk som innehåller mer än 1,5 viktprocent fett ska innehålla. Det finns alltså inte några nationella bestämmelser att ansöka om undantag (dispens) från.
  Du kan läsa mer om vad som enligt EU-lagstiftningen gäller för berikning av sådan mjölk och andra livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats.

  Du nämner visserligen inte berikning av ekologisk konsumtionsmjölk som innehåller mer än 1,5 viktprocent fett, men jag vill trots det nämna att då det i dagsläget inte finns något krav om att konsumtionsmjölk med sådan fetthalt ska berikas så är det enligt EU-lagstiftningen om ekologisk produktion inte tillåtet att berika ekologisk konsumtionsmjölk som innehåller mer än 1,5 viktprocent fett. Mer information om ekologisk produktion finns på Livsmedelsverkets webbplats.
  Daniel
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.