Till senaste kommentaren

Vad kan jag göra åt dålig lukt på dricksvattnet?

Analys av vårt dricksvatten från borrad brunn uppvisar mycket hög halt av järn, 4,52 mg/l och lite förhöjt värde på mangan, 0,4 mg/l. I övrigt inga anmärkningar. Kan järnhalten vara orsaken till den mycket dåliga lukten? Och hur kan man få bort den?

Kommentarer

 • Hej Ulf,

  Höga järnhalter kan ge vattnet dålig lukt. Det kan även orsaka missfärgning, utfällningar och dålig smak och det finns även risk för skador på textilier och att ledningar sätter igen.

  Att vattnet har för höga halter järn är ett ganska vanligt problem. För att komma till rätta med problem med kemiska ämnen i dricksvattnet behöver man ibland installera filter. Kontakta fackkunniga filterleverantörer för att diskutera detta.

  Tänk på följande:
  • Begär in skriftliga offerter från flera företag. 
  • Begär referenser av filterleverantören. 
  • Begär funktionsgaranti på åtgärden. En funktionsgaranti ska säkerställa att filtret löser problemet och inte skapar andra problem som mikrobiologisk aktivitet eller korrosion. 
  • Följ upp den installerade vattenreningen genom att ta prov på dricksvattnet en period efter det att vattenreningen installerats. 
  Lästips:
  Sköt om din brunn för bra dricksvatten

  Vänligen,

  Svaret är faktagranskat mars 2021
  Paulina
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.