Till senaste kommentaren

D-droppar till barn som får modersmjölksersättning

Jag har sett att innehållet av D- vitamin i modersmjölksersättning har höjts.
Skall vi anpassa mängden d-vitamindroppar till barnet när barnet får rekommenderad mängd d-vitamin från ersättningen?

Kommentarer

 • Hej Cecilia!

  Livsmedelsverkets råd är att ge D-droppar även till barn som får modersmjölksersättning, även om behovet inte är lika stort som för barn som ammas. Risken är stor att den som väljer att inte ge D-droppar eller att minska på mängden glömmer att börja med droppar igen när barnet börjar äta annan mat.

  Ändrade regler
  Att innehållet av D-vitamin i modersmjölksersättning har höjts beror på att de gemensamma EU-reglerna för högsta och lägsta halt D-vitamin har ändrats. De nya reglerna gäller från den 22 februari 2020. Under en period var högsta tillåtna halt så hög att vissa barn under en kort period skulle kunna komma upp till UL (upper level), som är den gräns som har satts för övre regelbundet intag. UL för barn under 6 månader är 25 mikrogram (µg) och för barn 6-12 månader 35 mikrogram per dag. För att undvika för höga intag har reglerna nu ändrats igen så att högsta tillåtna D-vitaminhalt är densamma som den har varit tidigare.

  Fortsätt med droppar även om barnet får tillräckligt från ersättningen
  Det går bra att ge D-droppar som vanligt även till barn som får ersättning, även om det egentligen onödigt med tillskott till barn som får tillräckligt med D-vitamin från ersättning. Föräldrar som ger ersättning till sina barn kan, om de så önskar, själva räkna ut hur mycket D-vitamin barnet får från ersättningen och sedan komplettera med D-droppar om det behövs. Det rekommenderade intaget är 10 mikrogram (µg) per dag. Om barnet exempelvis får 6 mikrogram D-vitamin från ersättningen kan man komplettera med 4 mikrogram från D-droppar, men det enklaste är att ge tio mikrogram till alla barn. För den som väljer att inte ge D-droppar hela tiden eller att minska på antalet droppar är det viktigt att komma ihåg att börja med D-droppar igen när barnet börjar äta vanlig mat.

  Vänliga hälsningar Åsa
  Åsa B
  (Uppdaterad )
 • Hej Sherie!

  Jag förstår inte riktigt din reaktion. För att skydda barnen från ett för högt intag av D-vitamin har vi sett till att reglerna har ändrats så att ersättningen inte får innehålla för höga halter av D-vitamin. Vi har även informerat barnhälsovården om detta i vår handledning om mat för barn 1-5 år och i särskild information som skickats ut till dem.

  Vänliga hälsningar
  Åsa B

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.