Till senaste kommentaren

D-droppar till barn som får modersmjölksersättningJag har sett att innehållet av D- vitamin i modersmjölksersättning har höjts.
Skall vi anpassa mängden d-vitamindroppar till barnet när barnet får rekommenderad mängd d-vitamin från ersättningen?

Cecilia Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Cecilia!

  Livsmedelsverkets råd är att ge D-droppar även till barn som får modersmjölksersättning, även om behovet inte är lika stort som för barn som ammas. Risken är stor att den som väljer att inte ge D-droppar eller att minska på mängden glömmer att börja med droppar igen när barnet börjar äta annan mat.

  Ändrade regler
  Att innehållet av D-vitamin i modersmjölksersättning har höjts beror på att de gemensamma EU-reglerna för högsta och lägsta halt D-vitamin har ändrats. De nya reglerna ska börja tillämpas den 22 februari 2020, men vissa
  företag har redan anpassat sina produkter. Om företagen skulle lägga sig nära den högsta tillåtna nivån skulle vissa barn under en kort period kunna komma upp till UL (upper level), som är den gräns som har satts för övre regelbundet intag. UL för barn under 1 år är 25 mikrogram (µg) per dag. Gränsen är dock satt med marginal, så vår bedömning är att det i praktiken är en mycket liten risk för skadligt höga intag.

  Reglerna ändras igen
  Finland och Norge har tagit fram särskilda rekommendationer om D-vitamintillskott till föräldrar som ger sina barn ersättning. I Sverige har vi valt att inte ta fram särskilda rekommendationer. För att undvika för höga intag kommer reglerna att ändras igen så att högsta tillåtna D-vitaminhalt blir samma som den har varit tidigare.

  Fortsätt med droppar även om barnet får tillräckligt från ersättningen
  Det går bra att ge D-droppar som vanligt även till barn som får ersättning, även om det egentligen onödigt med tillskott till barn som får tillräckligt med D-vitamin från ersättning. Föräldrar som ger ersättning till sina barn kan, om de så önskar, själva räkna ut hur mycket D-vitamin barnet får från ersättningen och sedan komplettera med D-droppar om det behövs. Det rekommenderade intaget är 10 mikrogram (µg) per dag, vilket också är innehållet i 5 D-droppar. Om barnet exempelvis får 6 mikrogram D-vitamin från ersättningen kan man komplettera med 2 D-droppar, men det enklaste är att ge fem droppar till alla barn. För den som väljer att inte ge D-droppar hela tiden eller att minska på antalet droppar är det viktigt att komma ihåg att börja med D-droppar igen när barnet börjar äta vanlig mat.

  Denna information finns även i handledningen för personal inom barnhälsovården (sid 17 och 79).

  Vänliga hälsningar Åsa
  Åsa B
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.