Till senaste kommentaren

Clostridium perfringens bakterie i kranvattnet

Hej!
Jag undrar om det råder offentlig irrlära på Gotland vad gäller rekommenderad hantering av dricksvatten i Visby med omnejd nu när bakterien clostridium perfringens har hittats i prover. Vad jag förstår så gäller att:
1. Vi blir magsjuka om vi får i oss bakterierna (i tillräcklig mängd)
2. Om vi får i oss sporerna blir vi inte sjuka, t.ex. om det är sporer i dricksvattnet
3. Sporerna kan förstöras (och därmed kan de inte skapa nya bakterier) om man kokar vattnet ordentligt
4. Men om man upphettar vattnet till ca 70 grader Celsius så dör bakterierna och om man dricker det upphettade vattnet inom kort (inom någon timme) så försvinner risken att bli magsjuk av eventuell clostridium perfringens i det vattnet – till exempel som när en kaffebryggare värmer vattnet och man dricker kaffet innan det kallnar. (Sporer överlever men de får inte möjlighet att skapa nya bakterier.)

I hemtjänsten och på andra stället går det åt mycket tid till att koka vatten. Men om det är ofarligt att köra kaffebryggaren på kranvatten, borde det framgå i rekommendation. Eller har jag missuppfattat hur det funkar med dessa bakterier?


Hälsningar
Jens

Jens

Kommentarer

 • Hej
  Tack för sina frågor.
  Vi har fått en del frågor om Clostridium perfringens i dricksvatten på senare tid. Det verkar finnas en missuppfattning om riskerna med Clostridium perfringens i dricksvattnet. Det är inte C. perfringens i sig som är problemet. Förekomst av sporer i dricksvattnet är däremot ett tecken på att dricksvattnet kan vara förorenat med andra mikroorganismer som i sin tur kan medföra magsjuka.

  Jag ska försöka reda ut frågetecknen.

  Förekomst av Clostridium perfringens indikerar fekal förorening
  Clostridium perfringens är en så kallad indikatorbakterie. Det innebär att det inte är C. perfringens i sig som är risken utan förekomst vid analys indikerar (antyder om) att det kan finnas andra sjukdomsframkallande, men mer svåranalyserade mikroorganismer i dricksvattnet.

  Förekomst av C. perfringens i dricksvatten indikerar främst att vattnet är förorenat av fekal förorening (avföring), men även att vattnet kan vara påverkat från omgivningen till exempel med jord. Det innebär i sin tur att det kan finnas förhöjd risk för smittor som exempelvis cryptosporidium, norovirus och andra mikroorganismer från omgivningen.

  Bra mått på äldre förorening
  Dricksvatten analyseras för C. perfringens eftersom bakterien kan bilda motståndskraftiga sporer. De tål upphettning och i viss mån de desinfektionssteg som ingår vid tillverkning av dricksvatten. Dessa är därför mer tåliga och överlever längre än exempelvis bakterien E. coli, som indikerar nylig fekal förorening och som heller inte bildar motståndskraftiga sporer. Jämfört med analys av E. coli och koliforma bakterier är därför analys av C. perfringens ett bra mått på om det har förekommit förorening längre bakåt i tiden eller om det är något i vattenreningsprocessen som inte fungerar som det ska.

  Låga halter av sporer i vattnet innebär låg hälsorisk
  Clostridium perfringens kan orsaka magsjuka, men det krävs då i regel över 100 000 aktivt delande bakterier per gram. Det är alltså inte sporerna som ger magsjuka utan du måste få i dig stort antal aktivt delande bakterier för att bli magsjuk. Magsjukan orsakas av de gifter, enterotoxiner som produceras när aktivt delande bakteriens kommer ner i tarmen och börjar föröka sig.

  Det kan ske när de får möjlighet att föröka sig i livsmedel, men det är inte troligt att det sker i dricksvatten eftersom det inte finns någon näring i vattnet. Till skillnad från livsmedel förökar sig alltså inte Clostridium perfringens i dricksvatten. De små mängder sporer av bakterien som brukar påvisas i dricksvatten har alltså ingen hälsomässig betydelse.

  Låga halter av sporer i livsmedel innebär inte heller någon hälsorisk
  Clostridium perfringens kan hittats i låga mängder i många råa livsmedel, särskilt kött och fågelkött. de finns där som ett resultat av förorening från jord eller avföring. Sporerna överlever visserligen upphettning och torkning, men förekomst av lågt antal sporer i råa, tillagade och torkade livsmedel är inte nödvändigtvis en anledning till oro eftersom det behövs ett stort antal aktivt delande bakterieceller för att orsaka magsjuka.

  Sporers värmetålighet
  Sporer av C. perfringens kan vara väldigt tåliga för värme, men värmetåligheten varierar väldigt mycket mellan olika stammar. Sporer hos en del stammar förstörs inom några minuter vid 90 grader medan andra kan överleva kokning i en timme.

  Vid kokningsrekomendation ska vattnet bubblakraftigt. Jag är inte säker på att det sker i en kaffebryggare. Vattnet blir varmt men det kokar i regel inte.

  Du förhindrar att C. perfringens förökar sig i livsmedel genom att låta tillagad mat snabbt få avsvalna och sen ställa in i kylskåpet.

  Hoppas att detta ger svar på dina funderingar.

  Med vänlig hälsning,


  Åsa R

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.