Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Gränsvärden för dricksvatten, mikrobiologiska parametrar

Angående gränsvärden för dricksvatten, mikrobiologiska parametrar i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten (omtryck LIVSFS 2017:2)

I tabellen på sidan 15* anges för Odlingsbara mikroorganismer vid 22 grader C  att gränsvärdet för otjänligt avseende förpackat dricksvatten är 100/mL.
Men i kolumnen Utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren finns inget värde angivet. Gäller samma värde som för förpackat dricksvatten eller annat värde?

*Gränsvärden och parametervärden
 Avsnitt A. Gränsvärden där dricksvattnet ska bedömas som otjänligt, bilaga 2 till föreskrifternaKommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.