Till senaste kommentaren

Gränsvärden för dricksvatten, mikrobiologiska parametrar

I tabellen i bilaga 2, avsnitt A anges gränsvärden för Odlingsbara mikroorganismer vid 22 grader C  att gränsvärdet för otjänligt avseende förpackat dricksvatten är 100/mL.

Men i kolumnen Utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren finns inget värde angivet. Gäller samma värde som för förpackat dricksvatten eller annat värde?

Kommentarer

  • Hej

    Det finns inget gränsvärde för otjänligt för utgående dricksvatten eller dricksvatten hos användare avseende odlingsbara mikroorganismer. Istället finns ett gränsvärde för tjänligt med anmärkning, se bilaga 2, avsnitt B i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30). De gränsvärden som gäller är 10/ml för utgående dricksvatten och 100/ml för dricksvatten hos användare.

    Faktagranskad mars 2021
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.