Till senaste kommentaren

Angående avmagringssjuka (CWD) i Sverige

Hej
Jag har sett att avmagringssjuka (CWD) har hittats i älgar i Sverige. Eftersom jag äter viltkött ganska ofta undrar jag följande:
 1. Vad är CWD för slags sjukdom?
 2. Kan människor smittas genom att äta kött?
 3. Bör man äta kött från djur med CWD?
 4. Hela frysen är full med älgkött, kan jag äta det?
 5. Förstörs CWD när jag tillagar köttet?
Livsmedelsverket

Kommentarer


 • Hej
  Det stämmer att det har påträffats älg med avmagringssjuka (CWD) i Sverige. Hittills har CWD påvisats i några få äldre älgar. Den första avmagringssjuka älgen sköts 2019. Samtliga har skjutits i Norrbottens och Västerbottens län. Se mer information på Jordbruksverkets webbplats.

  Nedan besvaras dina frågor i tur och ordning. Mer information om CWD finns också på Krisinformation.se  samt Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats.

  Sjukdomen orsakas av ett infektiöst protein, prion
  Avmagringssjuka kallas även Chronic wasting disease (CWD). Det är en sjukdom som kan drabba olika hjortdjur, till exempel älg, kronhjort och ren. Själva smittämnet är ett infektiöst protein som kallas prion. Dessa prioner förändrar hjortdjurens kroppsegna prionproteiner till en ny mycket stabil form som ansamlas i hjärnan och förstör den på sikt. Det finns två varianter av sjukdomen. Den ena kan uppstå spontant och den andra smittar från CWD-sjuka djur till andra djur.

  Inga kända fall där människor smittats
  Risken för att människor ska smittas genom att äta viltkött är mycket liten. Det finns hittills inga kända fall av smitta till människa, vare sig direkt från djur eller via mat. Sjukdomen har funnits bland hjortar och älgar i Nordamerika sedan 1960-talet och det har inte konstaterats några sjukdomsfall hos människor.

  Kött från CWD-sjuka djur bör inte ätas
  Även om det idag inte finns bevis för att sjukdomen kan spridas till människa är det av försiktighetsskäl inte lämpligt att äta kött från djur som är konstaterat eller misstänkt sjuka i CWD.

  Kött från friska djur kan ätas som vanligt
  Kött från exempelvis en älg som inte visar tecken på att vara sjuk går däremot bra att äta precis som vanligt. Det gäller även kött från andra friska hjortdjur. Den här informationen finns även på vår webbplats till jägare.

  Prioner är svåra att förstöra
  Prioner är mycket stabila och normal tillagning förstör dem inte. De är mycket värmetåliga och det krävs bland annat högt tryck i kombination med hög temperatur för att de ska förstöras.

  Faktagranskad augusti 2021

  Med vänlig hälsning
  Livsmedelsverket
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.