Till senaste kommentaren

Absorption av järn från industritillverkade (berikade) grötar och vällingar

Hej!
Jag undrar om ni har någon data kring hur mycket av järnet som tas upp i berikade barngrötar- och vällingar? I dokumentärfilmen "Den sista skörden" som nyligen visats på SVT påstår en kvinna att endast ca 2% av järnet i dessa livsmedel absorberas, kan det ligga något i det? Barnmat brukar ju vara ganska strikt reglerat, men finns det några regler kring vilken typ av järn man berikar med? Tänker att det ju är en ganska stor skillnad på upptag av hemjärn vs icke-hemjärn och om det kan vara kopplat till det på något sätt?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej Klara!

  Upptaget av järn är precis som du skriver komplext. Oavsett form av järn och vilket livsmedel det finns i så är det lågt. Även för den mest tillgängliga formen av järn – hemjärn – så är upptaget bara ca 25%. Det järn som används vid berikning är icke-hemjärn, som har sämre tillgänglighet än hemjärn. För det järn som används som berikningsmedel i barngröt och välling kan man räkna med att upptaget är upp till 10 %.

  Att upptaget av järn är lågt är något som man tar hänsyn till när rekommenderat intag fastställs. Det verkliga behovet av järn är avsevärt lägre än rekommenderat intag. Det kan du läsa mer om här: Absorption och Rekommenderat Intag (RI) för olika näringsämnen.

  Järn finns även i de spannmål som grötar och vällingar är gjorda på. Fullkorn innehåller avsevärt mer järn än siktat mjöl, men också mer av de så kallade fytinsyrorna som påverkar järnupptaget negativt. Å andra sidan är de flesta av dessa produkter även berikade med vitamin C, vilket förbättrar upptaget av järn.

  Flera faktorer påverkar hur mycket av järnet som tas upp i kroppen. Det kan du läsa mer om på vår webb om järn.

  Åsa B
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.