Till senaste kommentaren

Vårt brunnsvatten luktar illa - vad kan vi göra åt det?

Hej!

Analys av vårt dricksvatten från borrad brunn uppvisar mycket hög halt av järn, 4,52 mg/l och lite förhöjt värde på mangan, 0,4 mg/l. I övrigt inga anmärkningar. Kan järnhalten vara orsaken till den mycket dåliga lukten? Och hur kan vi få bort den?
Anna

Kommentarer

 • Hej

  Höga järnhalter kan ge vattnet dålig lukt. Det kan även orsaka missfärgning, utfällningar och dålig smak och det finns även risk för skador på textilier och att ledningar sätter igen.

  Att vattnet har för höga halter järn är ett ganska vanligt problem. För att komma till rätta med problem med kemiska ämnen i dricksvattnet behöver man ibland installera filter. För järn och mangan kan avluftning också hjälpa. Kontakta fackkunniga filterleverantörer för att diskutera detta.

  Tänk på följande:
  • Begär in skriftliga offerter från flera företag. 
  • Begär referenser av filterleverantören. 
  • Begär funktionsgaranti på åtgärden. En funktionsgaranti ska säkerställa att filtret löser problemet och inte skapar andra problem som mikrobiologisk aktivitet eller korrosion. 
  • Följ upp den installerade vattenreningen genom att ta prov på dricksvattnet en period efter det att vattenreningen installerats. 
  Lästips:Vänliga hälsningar,
  Livsmedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.