Till senaste kommentaren

Hur kallt ska dricksvatten vara när det kommer ur kranen?

Hej!
Jag undrar om det finns några regler eller rekommendationer angående hur varmt kallvattnet (dricksvattnet) får vara när det tappas ur kranen? Finns det i så fall också några regler om hur länge man ska behöva spola kranarna innan vattnet når rekommenderad temperatur? Det gäller kommunalt vatten, som på grund av något problem hos vår hyresvärd är varmt (upp till 39°C), och det tar upp till 30 minuter av spolande för att komma ner till ca 20°C.
Karolina Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Karolina!

  I de föreskrifter som reglerar kvaliteten på dricksvatten (SLVFS 2001:30) anges att dricksvattnet ska hålla under 20°C när det lämnar vattenverket. Det finns inget motsvarande gränsvärde i kranen hos konsument. Detta innebär att dricksvattnet kan bli något varmare under distributionen fram till kranen. Detta beror bland annat på hur långa ledningar det handlar om samt om det är varmt i ledningarna, framför allt under sommartid när det är varmt ute.

  Enligt din beskrivning låter det som att det kan vara något fel i fastighetsinstallationen. Om problemet inte åtgärdas av hyresvärden kan du ta kontakt med miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun och lämna ett klagomål.
  Sandra
 • Hur och hur ofta ska kommuner redovisa vattenkvaliteten till kommuninnevånarna.
  (På kommuners hemsida där vattenkvaliteten redovisas ska analysdatum framgå anser jag och ingår Pfas också i mätuppgiften ?)
  Hans
 • Hej Hans,
  Enligt 18§ (SLVFS 2001:30) ska tillräckliga och aktuella uppgifter om dricksvattnets kvalité finnas tillgängligt för konsumenten, till exempel via kommunens hemsida. Dessa uppgifter bör vara översiktliga och visa den normala kvalitén, samt uppdateras årligen, läs mer om informationsplikt på svenkst vattens hemsida.

  Provtagningsfrekvens varierar beroende på hur mycket dricksvatten det kommunala vattenverket producerar varje år samt om vattnet kommer från grundvatten eller ytvatten, enligt tabell 1, avsnitt C, bilaga 3 (SLVFS 2001:30). PFAS ingår inte i de normala undersökningsprogrammen, det vill säga, behöver inte analyseras kontinuerligt. Däremot ska PFAS (och andra ämnen) analyseras om det finns misstanke att halter kan förekomma i vattnet som kan innebära risk för människors hälsa.

  Önskas uppgifter om parametrar som ingår i utvidgad undersökning eller andra ämnen kan en konsument behöva kontakta dricksvattenproducenten.
  För samfälligheter och liknande kan det räcka att analysrapporter anslås på anslagstavla och att dricksvattenkvaliteten kommenteras i exempelvis årsberättelser.

  Med vänlig hälsning
  Ellen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Din e-postadress visas aldrig för andra, bara ditt namn om vi lägger ut ditt inlägg i forumet.