Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Spår av nötter - jordnötter

Hej. Vi har en dotter som är allergisk mot jordnötter. Vi är fundersamma om produkter som kan innehålla spår av jordnötter måste märkas med "spår av jordnötter" eller om det räcker med "spår av nötter".
Vi ger henne ingenting nu där det kan finnas "spår av nötter".

Om det inte är någon risk att det kan finnas spår av jordnötter i det som är märkt med "spår av nötter" finns det väldigt många fler produkter vi kan köpa har vi märkt.

Kommentarer

  • Hej Anna,

    Först vill jag betona att det idag inte finns något krav på att märkning med ”kan innehålla spår av (ett allergen)” måste stå på en förpackning. Märkningen används av företagen för att uttrycka oavsiktlig kontamination med allergener. Märkning med ”kan innehålla spår av (ett allergen)” är för närvarande inte närmare reglerad i lagstiftningen, till exempel finns det inga gränsvärden för hur mycket allergen som produkter med denna märkning får innehålla. Generellt gäller dock att märkningen på ett livsmedel inte får vara vilseledande för konsumenten.

    I lagstiftningen finns en lista över de allergener som inom EU anses orsaka flest allvarliga allergiska reaktioner eller överkänslighetsreaktioner och som alltid ska märkas ut i ingrediensförteckningen om de ingår som ingredienser. Där ingår inte jordnötter i kategorin ”nötter” utan det är ett ”separat allergen”. Se information om Allergimärkning

    Den svenska livsmedelbranschen anger i en branschriktlinje (frivillig att använda) hur ”kan innehålla spår av”-märkningen bör användas. Livsmedelsverket stödjer denna riktlinje som bl.a. säger att "Märkningen ska utformas för varje specifikt allergen och gruppnamn bör undvikas. Detta innebär bland annat att ”kan innehålla spår av nötter” inte ska användas utan varje specifik nötsort ska anges." I den bästa av världar (om branschriktlinjen följs) ska alltså inte livsmedel med märkningen ”kan innehålla spår av nötter” förekomma och definitivt inte inkludera eventuellt spår av jordnöt. Vi tror dock att det kan vara riskabelt att lita på att företagen känner till och skiljer på ”nötter” och jordnötter, och vi skulle därför råda en person med svår jordnötsallergi att undvika produkter som är märkta med ”kan innehålla spår av nötter”.


    Ingrid L
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.