Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Skyldighet för en samfällighetförening att lägga ut dricksvattenanalyser på sin hemsida

Hej jag är med i styrelsen i våran samfällighetsförening ca 91 fastigheter och vi har eget vattenverk som producerar ca 30 kubikmeter dricksvatten per dygn.
Inför kommande årsmöte har en motion från en medlem inkommit där han påstår att vi är skyldiga att lägga ut vattenanalyser på föreningens hemsida enligt livsmedelslagen.
Jag har försökt att kontrollera om det stämmer men hittar inget stöd i lagen för det
Jag ber er om hjälp för att få reda på vad som gäller hoppas på ett snabbt svar

Kommentarer

  • Hej Bo!

    Nej, ni behöver inte lägga ut information om dricksvattenkvaliteten på er hemsida. Däremot behöver konsumenterna informeras på något sätt om kvaliteten på dricksvattnet.

    Enligt 18 § SLVFS 2001:30 ska den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det genom en distributionsanläggning hålla tillräckliga och aktuella uppgifter om kvaliteten på dricksvattnet tillgängliga för konsumenterna.

    I Kontrollwiki finns information om hur Livsmedelsverket bedömer att kravet ska uppfyllas. Där anges att det för samfälligheter kan räcka att man sätter upp analysrapporter på anslagstavlor och att dricksvattenkvaliteten kommenteras i exempelvis årsberättelser.
    Sandra
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.