Gårdsförsäljning av ägg

Jag har ca 300 värphöns på min gård och vill sälja mina ägg öppet på marknad och torg mm.
Jag är registrerad som primärproducent hos länsstyrelsen och registrerad med SE nummer hos jordbruksverket och gjort salmonellaprov från SVA . Jag har även ett stämpelnummer från livmedelsverket.

Nu är min fråga: Kan jag nu utan ytterligare tillstånd eller registrering för att bli försäljare av ägg från min gård? Jag har som planer att starta en liten säsongsöppen gårdsbutik på gården, var söker jag ett sådant tillstånd?

Kommentarer

 • Hej!


  Som primärproducent ska du vara registrerad hos länsstyrelsen.
  Om du har tänkt att sälja andra produkter i din gårdsbutik förutom ägg ska butiksdelen dessutom vara registrerad hos kommunen. Kommer du enbart att sälja dina ägg på din gård direkt till konsumenter behöver du inte registrera din gårdsbutik hos kommunen.

  Läs om att starta livsmedelsföretag på vår webbplats.

  I båda fallen får den totala mängden ägg som säljs direkt till konsumenter inte överstiga gränsen för ”små mängder”, det vill säga ägg från 350 fjäderfän. Se Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien. 

  Förutom att märka äggen med producentkoden som du fått från Livsmedelsverket måste du upplysa om bäst före-dag.

  Du ska även löpande dokumentera hur många värphöns du har, den totala mängden ägg som produceras, hur många ägg som säljs direkt till konsumenter och försäljningsdatum.

  Lästips:
  Broschyr - Försäljning av mindre mängder primärprodukter
  Märkning av hönsägg

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.