Rosa mögel i kaffemaskinen

Hej! På vårt arbete hyr vi en ganska ny kaffemaskin från ett av de stora företagen i branschen. Sumpen töms en till två gånger per vecka och är alltid full med klumpar av rosa mögel. Enligt företaget är det inga problem, de säger bara att vi kan tömma lite oftare om vi vill. Men det hjälper inte, det finns ändå alltid mögel. Jag har en gång lärt mig att rosa mögel betyder att det är en Fusariumsvamp och att den avger toxiner som är cancerogena. Vad säger Livsmedelsverket?

Hälsningar Ina

Kommentarer

 • Hej,

  det är möjligt att det är någon fusarium-art som växer i kaffesumpen, men det går inte att fastställa enbart utifrån mögelkolonins färg. För att artbestämma en mögelsvamp krävs en grundlig mikroskopisk undersökning.

  Varifrån kommer möglet?
  Det är uppenbart att det finns mögelsporer antingen i eller runt kaffemaskinen och när sporerna landar i den fuktiga och rumstempererade sumpen gror de ut till synligt mögel på några dagar. Det är sannolikt främst ett estetiskt problem och inte ett hälsoproblem, men i vilket fall förstår jag mycket väl att det är otrevligt och att ni vill bli av med problemet. Varifrån möglet kommer är svårbedömt. Det kan vara kaffepulvret, men det är kanske troligare att möglet på något sätt har fått fäste och koloniserat inuti själva maskinen, dvs i slangar, ventiler eller på något ställe där det är svårt att rengöra. Här spelar maskinens design, utformning och temperaturinställningar roll.
   
  Åtgärder

  För att bli av med möglet krävs både en grundlig rengöring och sen att vattentemperaturen är inställd på minst 80 °C. Jag föreslår att ni kontaktar maskinleverantören ber om grundlig genomgång med fokus på rengöring och kontroll av vattentemperaturen. Prova eventuellt också att byta kaffesort.
   
  Nationella branschriktlinjer
  Företag som arbetar med att sälja varma drycker i automater bör känna till hur dessa ska skötas för att uppfylla lagstiftningens krav. Den svenska vending-föreningen tagit fram nationella riktlinjer. Här är länken till de nationella branschriktlinjerna för vendingföretag. 


  Med vänlig hälsning,
  Åsa R
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.