Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Finns det regler för datummärkning?

Hej!
Vad finns det för regler gällande livsmedels datummärkning? Som jag har förstått det är det företaget själv som kommer fram till vilken hållbarhet deras produkt har, men har de några skyldigheter ifall dessa inte stämmer? Kontrolleras dessa rekommendationer av någon annan? Är det obligatoriskt att märka sina produkter?

Isabel Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Isabel!

  Datummärkning är obligatorisk på färdigförpackade livsmedel
  Ja, det är obligatoriskt för ett företag att datummärka sina färdigförpackade livsmedel. Du kan läsa mer om reglerna för datummärkning på vår webbplats.

  Företagaren är alltid ansvarig för sina produkter        
  Det är alltid företagarens ansvar att se till att livsmedlet är säkert och korrekt märkt. I den ordinarie kontrollen ingår kontroll av företagets bedömningar av bland annat hållbarhetstiden, att datummärkningen stämmer samt att företaget har belägg för att datummärkningen är korrekt satt.

  Kontrollmyndigheter och kontroll
  Det är kontrollmyndigheten som utför kontroll att företaget har uppfyllt alla kraven i lagstiftningen. Kontrollmyndigheten är vanligtvis kommunens miljökontor, men kan vara länsstyrelsen eller Livsmedelsverket. Det som avgör vilken myndighet det blir är om man är primärproducent (då blir det länsstyrelsen), om man har ett slakteri, äggpackeri eller en väldigt stor anläggning (då blir det Livsmedelsverket.)

  Läs mer om livsmedelsanläggningar på vår webbplats.
  På vår webbplats kan du läsa väldigt mycket om hygien och livsmedelssäkerhet.
  Anna N
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.