Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Placering av obligatorisk livsmedelsinformation

Hej,

Förutsatt att den obligatoriska livsmedelsinformationen är klart läsbar och lätt att se, får den placeras på locket till en produkt? Vi ska sätta svenska etiketter på produkter med originaletiketter på engelska, och locken är så pass stora att den obligatoriska informationen får plats. Finns det något som hindrar oss från att placera etiketten på locket förutsatt att vi följer de regler som finns om läsbarhet och teckenstorlek?

Kommentarer

 • Hej Magnus!

  Ja, den obligatoriska informationen får i de allra flesta fall anges på den plats företagaren anser lämplig, förutsatt att kraven om läsbarhet, teckenstorlek och andra liknande krav enligt förordning (EU) nr 1169/2011 uppfylls.

  Enligt artikel 13.5 i förordningen ska dock
  - livsmedlets beteckning
  - nettokvantitet
  - den faktiska alkoholhalten uttryckt i volym (för drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol)
   anges i samma synfält.

  Av artikel 34 i förordningen följer dessutom krav avseende presentationen av näringsdeklarationen.


  Daniel
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.