Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur tar vi fram näringsdeklaration för kaffe?

Hej
Jag och min kollega har precis startat ett företag där vi importerar råkaffebönor från Colombia. Bönorna ska sedan förädlas genom rostning i Sverige. När det gäller näringsdeklarationen är den väldigt lika när det gäller olika kaffesorter. Räcker det att vi tar det som företaget i Colombia angivit eller behöver vi gå via nån kontroll i Sverige?

Tacksam för svar
Kommentarer

 • Hej Daniel.

  De krav som ställs i lagstiftningen när det gäller hur underlag för näringsdeklarationen tas fram finns i förordning (EU) nr 1169/2011 artikel 31 punkt 4 och lyder.

  "De deklarerade värdena ska vara genomsnittsvärden som, beroende på det enskilda fallet, grundar sig på
  a) tillverkarens analys av livsmedlet,
  b) en beräkning baserad på de kända eller faktiska genomsnittsvärdena för de använda ingredienserna, eller
  c) en beräkning baserad på allmänt fastställda och godtagna uppgifter."

  Så om ni har kända och tillförlitliga uppgifter om näringsinnehållet från leverantören för bönorna efter rostning så kan ni använda dessa som grund för er näringsdeklaration.

  Du kan läsa mer om näringsdeklarationen på Livsmedelsverkets kontrollwiki.

  Läs även i förordningens bilaga V om undantag från kravet på obligatorisk näringsdeklaration.


  Björn
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.