Matsvinn och datummärkning

Skulle matsvinnet minska om Livsmedelsverket bytte datummärkning från ”Bäst före” till ”hållbar minst till”?

Livsmedelsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  Livsmedelsverket ser inget behov av att ändra märkningen ”Bäst före”, utan menar att det viktiga är att vi sprider kunskap om att maten ofta är bra efter passerat Bäst före-datum.

  Livsmedelsverket har inte rådighet att ändra från ”Bäst före” till ” Minst hållbar till”. Här finns inga nationella tolkningsmöjligheter: Alltid när ett uttryck i EU:s lagstiftning ska användas som står inom citationstecken måste exakt det uttrycket användas. I det aktuella fallet måste därför datumet föregås av orden ”Bäst före” . För att en ändring skulle kunna vara möjlig krävs att EU-lagstiftningen ändras.

  I sammanhanget bör noteras att i exempelvis Danmark, som under lång tid haft märkningen ”Minst hållbar till”, har matsvinnet inte varit lägre än i Sverige.

  Varor som är märkta med den andra datummärkningen, Sista förbrukningsdag, måste (till skillnad från varor märkta med Bäst före-dag) kastas vid passerat datum.

  På vår webbsida "Vad betyder datummärkningen?" kan du läsa mer.
  Livsmedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.