Till senaste kommentaren

Material i kontakt med livsmedel - träskärbrädor

Hej!

Vi funderar på att börja tillverka träskärbrädor, som då kommer i direktkontakt med livsmedel. Vilka krav gäller och vilka myndigheter måste jag kontakta för kontroll av att detta material som kommer i kontakt med livsmedel är säkert?

Med vänlig hälsning

Kommentarer

 • Hej!

  Livsmedelsverket godkänner inte material som ska komma i kontakt med livsmedel. Det är företagarnas ansvar att se till att produkterna uppfyller relevant lagstiftning och är säkra att använda under dess avsedda användningsområde.

  Vad säger lagstiftningen?
  Generellt för material avsedda att komma i kontakt med livsmedel gäller förordning (EG) nr 1935/2004, och de allmänna kraven är att materialet under normala användningsförhållanden inte får överföra sina beståndsdelar till livsmedel så att det kan:
  • utgöra en fara för människors hälsa
  • medföra en oacceptabel förändring av livsmedlens sammansättning
  • medföra en försämring av deras organoleptiska egenskaper
  Samtliga tillverkare av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel omfattas även av förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed (GMP).

  Utöver ovanstående generella lagstiftningar finns specifik lagstiftning (särskilda åtgärder) för vissa material och ämnen. Läs om vilka material det rör sig om på vår hemsida - Material i kontakt med livsmedel.

  Det saknas specifik gemensam EU-lagstiftning gällande trämaterial när det kommer till material i kontakt med livsmedel. Du kan dock få vägledning genom Guiden till säkra livsmedelsförpackningar. Du kan också kontakta Innventias näringslivsgrupp Normpack för rådgivning och analys av era produkter.

  Med vänliga hälsningar,
  Sara
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.