Livsmedelsförsörjning vid kris

Vilket ansvar har Livsmedelsverket om det blir en livsmedelskris i landet?

Livsmedelsverket Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej!

  I början av 2000-talet lades det sista statliga lagret med livsmedel ner. De företag som står för leverans av livsmedel är till största delen privata företag. De kan även ingå i internationella koncerner.

  Ingen myndighet har i dag ett helhetsansvar för Sveriges livsmedelsförsörjning. I och med EU-medlemskapet är Sveriges jordbruksproduktion del av den EU-gemensamma jordbrukspolitiken.

  Livsmedelsverket fick 2010 genom ett tillägg i sin instruktion ansvara för nationell samordning av beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i ledet efter primärproduktionen, i kortvariga kriser.

  Mer information finns samlad på sidan om Krisberedskap och civilt försvar.


  Faktagranskad januari 2020
  Livsmedelsverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.