Vad är ett livsmedelsföretag?

Hej,

Inbegriper termen "livsmedelsföretag" även vanliga företag? Om ett företag t.ex. har mat i kylskåp som anställda kan ta del av (mjölk, ost, bröd etc.), är företaget då att betrakta som ett livsmedelsföretag enligt livsmedelslagstiftningen?

Kommentarer

 • Hej David,

  Livsmedelsföretag definieras som varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med något av stadierna i livsmedelskedjan.

  Ordet "företag" används i livsmedelslagstiftningen med en särskild innebörd. Det behöver därför inte ha samma innebörd i livsmedelslagstiftningen som i annan lagstiftning, exempelvis Skattelagstiftningen.

  Livsmedelslagstiftningen omfattar bara livsmedel som släpps ut på marknaden. En arbetsplats räknas ofta som en privat krets, men beroende på hur upplägget ser ut så kan en arbetsplats betraktas som ett livsmedelsföretag.

  Det är kommunens miljökontor eller motsvarande som utför kontrollen på de flesta livsmedelsföretag. Det är även de som avgör om en verksamhet är ett livsmedelsföretag och därför ska registrera sig hos dem.

  Lästips:
  Starta företag
  Livsmedelsanläggning, livsmedelsföretag och livsmedelsföretagare - Kontrollwiki, våra sidor för fördjupad kunskap

  Vänligen,

  Paulina
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.