Till senaste kommentaren

Lagstiftning gällande dricksvatten

Hej,

Vilka regler gäller vid provtagning av dricksvatten som man producerat själv? Är det annorlunda mot reglerna för konsumtion av dricksvatten? Om vattnet ska in i en livsmedelproduktion, vilka regler gäller då? Eller är det kanske samma krav på provtagning?Kommentarer

 • Hej!

  Dricksvattenanläggningar som i snitt tillhandahåller 10 kubikmeter dricksvatten eller mer per dygn eller som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten (Omtryck LIVSFS 2017:2). Även dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet (bl.a. livsmedelsföretag) omfattas av föreskrifterna.
  Om dricksvattenanläggningen omfattas av föreskrifterna ska kvalitetskraven i föreskrifterna uppfyllas och provtagning ska ske enligt de frekvenser som anges. Mer information om föreskrifterna finns på vår webbplats.

  Föreskrifter om dricksvatten 

  Om dricksvattnet kommer från en kommunal anläggning är det redan kontrollerat av kommunens vattenverk. Då behöver inte du som användare upprätta ett eget undersökningsprogram.

  För enskild dricksvattenförsörjning (enskilt vatten som inte omfattas av föreskrifterna) finns råd om enskild dricksvattenförsörjning som kan användas vid undersökning av dricksvattnet.

  Råd om enskild dricksvattenförsörjning
  Sandra
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.